Skip to main content

Menu

Login

Explore more of Isaaffik

Aktører fra Rigsfællesskabets universiteter, myndigheder og erhverv mødes på Hindsgavl Slot

07.04.2018
Research
Education
Consultancy
Logistics
140 arktiske aktører fra danske, grønlandske og færøske universiteter, myndigheder og erhverv mødes den 4.-5. april 2018 til universiteternes årlige arktiske workshop på Hindsgavl Slot

Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet har siden 2014 været initiativtagere til et tværuniversitært samarbejde om arktisk forskning. Sideløbende med dette faciliterer Ministeriet for Forskning og Uddannelse et mere formelt samarbejde mellem ministerierne og institutionerne på det arktiske område. Samlet set er der således over de senere år vokset en dansk arktisk indsats frem, som vi på universiteterne ser et stort potentiale i – både i forhold til at høste synergien inden for forskning og uddannelse - men også i forhold til dansk positionering internationalt som Arctic Nation, såvel for forskningsinstitutionerne som for dansk erhvervsliv.

Det er med den baggrund, at Hindsgavl deltagerkredsen ser et fortsat potentiale i at mødes, og nu mødes for 4. år i træk for at drøfte samarbejde indenfor forskning, uddannelse, infrastruktur, formidling og erhvervssamarbejde.

Se program og deltagerliste i vedhæftede pdf.

Close