Skip to main content

Menu

Login

Explore more of Isaaffik

Invitation til Hindsgavl III

19.04.2017 to 20.04.2017
Research
Education
Consultancy
Logistics
Location
Hindsgavl Slot
Activity
Workshop

Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet inviterer hermed arktiske forskere og forvaltere til en workshop, der afvikles på Hindsgavl Slot, Middelfart, den 19.-20. april 2017.

Workshoppen er den tredje i rækken af lignende workshops afholdt på Hindsgavl. Formålet er at øge samarbejdet om tilvejebringelse og udnyttelse af infrastrukturer, forskning, uddannelse og formidling/rådgivning på tværs af institutioner, myndigheder, forskergrupper/-centre og discipliner.

Hindsgavl II workshoppen d. 29.-30. marts 2016 centrerede sig om fire temaer:

  1. Forskning
  2. Uddannelse
  3. Erhvervssamarbejde og myndighedsrådgivning
  4. Arktisk forskningsinfrastruktur

Heraf udsprang fire arbejdsgrupper, der behandlede de fire temaer. Arbejdsgrupperne har i løbet af året bidraget til den fælles portal Isaaffik Arctic Gateway samt koordineringen i forhold til arbejdet i Forum for Arktisk Forum.

I år vil temaerne afspejle nogle af handlepunkterne i Uddannelses- og Forskningsministeriets Strategi for forskning og uddannelse vedrørende Arktis, der blev offentliggjort ved Polarforskningskonferencen 1.-2. november 2016, og det grundlæggende arbejde fra tidligere arbejdsgrupper vil være en væsentlig byggesten i de udvidede temaer:

  1. Uddannelse og efteruddannelse
  2. Forskning
  3. Forskningsbaseret rådgivning og innovation
  4. Forskningsinfrastruktur og internationalt samarbejde (EU)
  5. Formidling og datadeling

Du kan downloade det foreløbige program herunder. Bemærk at programmet opdateres løbende på tilmeldingssiden.

Workshoppen afvikles med økonomisk støtte fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Pris for deltagelse i workshoppen er 1.275,- kr., som betales ved tilmeldingen. Du kan tilmelde dig workshoppen her: tilmelding til Hindsgavl III

Tilmeldingsfrist d. 2. april 2017.

Spørgsmål vedrørende wokshoppen kan stilles til Hanne Thomasen, Polar DTU, e-mail: hthom@polar.dtu.dk direkte tlf: 45 25 96 71 / mobil: 28 10 94 69.

 

Venlig hilsen

Katrine Krogh Andersen, forskningsdekan DTU
John Renner Hansen, dekan KU
Niels Chr. Nielsen, dekan AU

Close