Skip to main content

Menu

Login

Explore more of Isaaffik

Koordinering af Forsvarets støtte til arktisk forskning

28.04.2017
Logistics
På baggrund af aftalen om Forsvarets støtte til arktisk forskning er der afholdt et sættemøde hos Styrelsen for Forskning. Tilstede var repræsentanter for Styrelsen, Forsvaret samt elleve udpegede koordinatorer fra forskningsinstitutionerne.

 

Karl Kristian Kronskjold, Arktisk Kommando, introducerede til Forsvarets organisering af opgavevaretagelsen i Arktis herunder særligt Arktisk Kommando, Uddannelses- og Vedligeholdelsessektion Grønland (UVG) i Aalborg samt de mange stationer i Grønland og de særlige udfordringer ift. logistikplanlægning i Arktis. Udover varetagelse af Forsvarets operationer og behov for genforsyninger og reparationer i Grønland, Færøerne og havene omkring tilkommer en række forpligtelser ift. øvrige lokale og statslige myndigheder (de såkaldte § 14-forpligtelser). Præsentationen "Logistisk støtte til eksterne aktører" findes som PDF-fil nederst på denne side.

Michael Hjorth og Søren Halkier Christensen, Arktisk Kommando, skitserede en foreløbig ’grovplan’ for, hvor Forsvarets kapaciteter vil være stationeret i Grønland i 2016, herunder en foreløbig plan for genforsyningstransporter med hhv. Royal Arctic Line og Forsvarets egne inspektionsskibe, C-130-flyvninger m.v. Denne grovplan lægges på www.isaaffik.org ved udgangen af februar 2016, hvorefter det vil være muligt for forskere registreret på Isaaffik at tilkendegive sin interesse herfor online.

Peter Schmidt Mikkelsen, Koordinator for Isaaffik,  gennemgik et eksempel på, hvordan Forsvarets kapaciteter som skitseret i den foreløbige grovplan kan se ud, når disse lægges på Isaaffik. Der blev orienteret om arbejdsgruppen for Isaaffik, hvori mange af mødedeltagerne allerede indgik. Arktisk Kommando meldte sin deltagelse i Isaaffiks møder fremover. Mødedeltagerne blev derfor alle indbudt til at tilmelde sig møderne i Isaaffiks arbejdsgruppe eller tilmelde sig arbejdsgruppens adresseliste som ’cc’.

Opsummering

Der var opbakning fra mødedeltagerne til den foreslåede køreplan for 2016, der indebærer:

  1. At Arktisk Kommando deltager i møderne i Isaaffiks arbejdsgruppe. Styrelsen for Forskning og Innovation deltager også fremover (som observatør).
  2. At institutionernes koordinatorer inviteres til møder i Isaaffiks arbejdsgruppe. Isaaffiks arbejdsgruppe mødes den anden onsdag i hver måned. Isaaffiks koordinator inviterer institutionernes koordinatorer til næste møde den 10. februar kl. 13-15 på GEUS, København. Tilmelding til mødet og arbejdsgruppens ’cc-liste’ sker til pemi@natur.gl senest den 3. februar 2016.
  3. At Forsvaret har givet tilsagn til, at en foreløbig ’grovplan’ for kapaciteter i sommeren 2016 lægges på www.isaaffik.org ved udgangen af februar 2016.
  4. At forskere registreret som brugere på www.isaaffik.org opfordres til at oprette forslag til transporter m.v.
  5. At forskere registreret som brugere på www.isaaffik.org forventes at kunne tilkendegive sin interesse (enten direkte eller via sin koordinator på institutionen) til de enkelte transporter m.v. ved udgangen af februar 2016, når Forsvarets foreløbige ’grovplan’ for kapaciteter i sommeren 2016 er lagt på www.isaaffik.org.
  6. At samarbejdet mellem Dansk Center for Havforskning, Arktisk Kommando og Styrelsen for Forskning og Innovation koordineres bedre, så synergipotentialet mellem DCH og Isaaffik udnyttes. 

Styrelsen for Forskning og Innovation, Polarsekretariatet vil derudover sikre, at alle relevante institutioner har mulighed for at deltage i koordineringsarbejdet.

Referat fra mødet findes som PDF-fil nederst på denne side.

Close