Skip to main content

Menu

Login

Explore more of Isaaffik

Logistikworkshop 2018 om feltaktiviteter og logistiksamarbejde i Arktis

14.11.2018
Research
Logistics
Location
DTU’s Mødecenter - Mødelokale 1, Bygning 101, Anker Engelunds Vej 1, 2800 Kgs. Lyngby
Activity
Workshop

Arctic DTU afholder logistikworkshop med fokus på videndeling om feltaktiviteter og logistiksamarbejde i Arktis.

Formålet med workshoppen er at fremme samarbejdet om feltaktiviteter og logistik i Arktis på tværs af forskningsinstitutioner og myndigheder i Rigsfællesskabet. Til workshoppen kan du møde repræsentanter fra en række forskningsinstitutioner og myndigheder, der fortæller om kommende feltaktiviteter og projekter. Du kan også høre om mulighederne for logistisk støtte til forskningsprojekter i Arktis. Desuden vil der være rig mulighed for at koordinere samarbejde på tværs af institutionerne og tale med nuværende og potentielle samarbejdspartnere. Hvis du ønsker at holde et oplæg om din institutions kommende feltaktiviteter, kan du kontakte Hanne Thomasen e-mail: hthom@space.dtu.dk. Bemærk, at der som udgangspunkt kun er plads til ét oplæg per institution, der dog meget gerne må medtage flere aktiviteter. Koordiner derfor gerne med dine kolleger, hvis I er flere fra samme institution, der deltager. Endeligt program udsendes til tilmeldte inden workshoppen.

Tilmeld dig her senest den 5.november 2018.

Del gerne invitationen med dit netværk!

Close