Skip to main content

Login

Logistikworkshoppen 2016

Den 31. oktober afholdte Polar DTU for fjerde år i træk workshop om feltaktiviteter og logistiksamarbejde i Arktis. Workshoppen samlede forskere og logistikkoordinatorer fra danske og grønlandske forskningsinstitutioner samt repræsentanter for Styrelsen for Forskning og Uddannelse og Forsvaret.
By
Pilunguak Juul-Nyholm, Polar DTU

Workshoppen, der var arrangeret af Polar DTU, samlede forskere og logistikkoordinatorer fra danske og grønlandske forskningsinstitutioner, som præsenterede planlagte feltaktiviteter og projekter i Arktis de kommende år. 

I den første del af workshoppen fik de deltagende organisationer mulighed for at fremlægge planerne for de kommende års feltaktiviteter og Karl Kronskjold fra Arktisk Kommando præsenterede Forsvarets kapaciteter og bevægelsesmønstre i Arktis og hvor de har mulighed for at yde logistisk støtte til feltaktiviteter.

Anden halvdel af workshoppen bød på præsentationer af igangværende og kommende projekter, herunder samarbejdet om sikkerhedskurser for forskere på tværs af institutionerne (Marianne Vestergaard, GEUS), mobile forskningscamps (David Garcia, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arktitektur, Design og Konservering), Grønlandsportalen (Mikael Pedersen, GEUS),  pilotforsøg med satellitbaseret kortlægning af Grønland (Dorthe Rejkjær, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Peter Schmidt Mikkelsen præsenterede de kommende planer for udviklingen på portalen Isaaffik. Som et nyt indlæg på workshoppen var der indlagt en debatsession, hvor deltagerne fik mulighed for at diskutere fremtidsmuligheder og samarbejde om kommende projekter, herunder mulighederne for en arktisk forskningshub i Nuuk og forsyningsdepoter i Grønland.  

Undervejs i workshoppen var der indlagt pauser med rig mulighed for at koordinere samarbejde på tværs af institutionerne.

Du kan se præsentationerne af kommende feltarbejde og projekter herunder.

Præsentationer af kommende feltaktiviteter:

Arktisk Kommando - Karl Kronskjold

Claus Kern-Hansen - DMI

AU - Egon Frandsen

NBI - Jørgen Peder Steffensen

Asiaq - Jens Gottlieb

GEUS - Jørgen Bojesen-Koefoed

KU - Morten Rasch

DTU - Rene Forsberg

Naturinstituttet - Peter Schmidt-Mikkelsen

Nanok - Peter Schmidt-Mikkelsen

Præsentationer af projekter og projektsamarbejde:

Pilotforsøg med satellitbaseret kortlægning af Grønland - Dorte Rejkjaer, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Samarbejde om sikkerhedskurser - Marianne Vestergaard, GEUS

Grønlandsportalen - Mikael Pedersen, GEUS

Isaaffik - Peter Schmidt-Mikkelsen

Last updated
3 April 2017