Skip to main content

Menu

Login

Explore more of Isaaffik

Monthly project meeting ISAAFFIK Logistics team

03.08.2016
Logistics
Location
Linkfactory AS, Bredgade 66, Copenhagen K, Denmark
Activity
Meeting

Standard dagsorden:

  • Status og opfølgning siden sidste møde. Behov for nye tiltag i gruppen. (Bordet rundt)
  • Forbedringsforslag til Isaaffik
  • Orientering fra FAF og økonomi (evt)
  • Evt.
Close