Skip to main content

Menu

Login

Explore more of Isaaffik

Overvågning af lang-transporteret forurening i Grønlandske dyr (AMAP CORE)

General

Organisation
Program / partnership
Other
Project start
01.01.2020
Project end
31.12.2023
Type of project
Monitoring
Project theme
Marine ecosystems
Project topic
Contaminants

Fieldwork / Study

Fieldwork country
Greenland
Fieldwork region
Greenland, North-West
Fieldwork location

Geolocation is 77.883330888975, -69.124935036497

Fieldwork start
01.05.2020
Fieldwork end
31.05.2020

Fieldwork / Study

Fieldwork country
Greenland
Fieldwork region
Greenland, Mid-East
Fieldwork location

Geolocation is 70.4855691, -21.9628757

Fieldwork start
01.05.2020
Fieldwork end
31.05.2020

Fieldwork / Study

Fieldwork country
Greenland
Fieldwork region
Greenland, Mid-West
Fieldwork location

Geolocation is 69.2437661, -53.5413188

Fieldwork start
01.05.2020
Fieldwork end
31.05.2020

Fieldwork / Study

Fieldwork country
Greenland
Fieldwork region
Greenland, South-East
Fieldwork location

Geolocation is 65.5482295, -38.9774348

Fieldwork start
01.09.2020
Fieldwork end
30.09.2020

Fieldwork / Study

Fieldwork country
Greenland
Fieldwork region
Greenland, North-West
Fieldwork location

Geolocation is 69.2437661, -53.5413188

Fieldwork start
01.04.2021
Fieldwork end
31.05.2021

Fieldwork / Study

Fieldwork country
Greenland
Fieldwork region
Greenland, North-West
Fieldwork location

Geolocation is 77.4670434, -69.2284827

Fieldwork start
01.04.2021
Fieldwork end
31.05.2021

Fieldwork / Study

Fieldwork country
Greenland
Fieldwork region
Greenland, North-West
Fieldwork location

Geolocation is 70.4855691, -21.9628757

Fieldwork start
01.04.2021
Fieldwork end
31.05.2021

Project details

26.11.2020
Science / project plan

AMAP Core projektet 2020-2022 er en fortsættelse af tidligere års programmer som første gang blev gennemført i 1994. Programmet er et overvågningsprogram af kontaminant-koncentrationer i grønlandske dyr, hvis hovedformål er at følge og beskrive udviklingen af kontaminanter. Programmet omfatter målinger af tungmetaller, svært nedbrydelige organiske forbindelser og såkaldte nye kontaminanter, som fremover kan blive problematiske. Ligeledes indgår overvågning af biologiske effekter hos isbjørne herunder vævsskader (histopatologi), knogleskørhed mv.  Projektets resultater er et vigtigt og vægtigt bidrag til den internationale arbejdsgruppe ”Arctic Monitoring and Assessment Programme” (AMAP), som er en arbejdsgruppe under Arktisk Råd. Resultaterne indgår i løbende vurderinger af kontaminanter og deres biologiske effekter i Arktis, som foretages af arbejdsgrupper under AMAP. Disse vurderinger er et meget vigtigt redskab i det internationale arbejde med regulering af den lang-transporterede forurening inden for FN’s Stockholm Konvention, Convention on Long-range Trans-boundary Air Pollution (LRTAP) og Minamata Convention on Mercury. 

Close