Skip to main content

Menu

Login

Explore more of Isaaffik

Polarforskningskonference 2015

03.12.2015
Research
Location
Aalborg Universitet
Activity
Conference

Polarforskningskonferencen 2015, den 3. – 4. december 2015
"Vidensbidrag til bæredygtig erhvervsudvikling i Grønland"

I samarbejde med Polarsekretariatet og Forum for Arktisk Forskning (FAF) afholder Aalborg Universitet / CIRCLA den årlige Polarforskningskonference under temaet: Vidensbidrag til Bæredygtig erhvervsudvikling i Grønland. ’Bæredygtighed’ defineres bredt, som inkluderende økonomiske, kulturelle, politiske og sociale aspekter, foruden de miljømæssige.

Temaet er højaktuelt og vigtigt og lægger op til bidrag fra og samarbejde på tværs af alle discipliner indenfor Arktiskforskningen. Således håber vi på stor tilslutning fra forskere indenfor natur-, sundheds-, samfunds- og humanvidenskaberne, og vi vil forsøge at skabe rammerne for ægte tværfaglig udveksling og inspiration.

Samtidig lægger emnet i høj grad op til samarbejde mellem forskningsverdenen og det omgivende samfund. Konferencens mål er at være platform for dialog og videns-samarbejde mellem forskere og praktikere, som vil kunne nyde godt af hinandens erfaringer og viden i processen med at skabe innovation og bæredygtig erhvervsudvikling i Grønland. Derfor vil Polarforskningskonferencen 2015 (PFK2015) både i planlægnings- og afviklingsfasen have høj deltagelse af aktører fra det grønlandske og danske erhvervsliv samt de politiske og offentlige systemer.

Vi kan med glæde fortælle, at Martin Breum har sagt ja til at deltage som moderator under hele konferencen.

Format:
Polarforskningskonferencen (tidligere Polarforskerdagen) afvikles for første gang over to dage og giver derfor mulighed for et nyt og spændende format. Programmet vil således byde på keynote-præsentationer, paneldebatter, seminarer/workshops og ’break-out sessions’ med mulighed for fortsat dialog mellem forskellige konstellationer af forskere, erhvervsfolk og politiske beslutningstagere.

Tilmeld dig konferencen på www.pfk2015.aau.dk

 

Close